C_BPM_CM

C_BPM_CM
Zarządzanie zmianą w systemach teleinformatycznych


System C_BPM_CM wspiera proces zarządzania zmianą w systemach teleinformatycznych, a jego logika poparta jest standardami zarządznia zmianą oraz ITIL i ISO 27001.
Wraz z postępem procesu zmienia się status przetwarzanego wniosku. Statusy zmian odpowiadają aktualnie wykonywanym zadaniom (aktywnym etapom procesu) i są następujące: 
 1. Nowa zmiana  (wprowadzenie wniosku) 
 2. Opiniowanie zmiany
    2.1. Administrator Biznesowy - opiniuje wniosek zmiany
    2.2. Właściciel Biznesowy - opiniuje wniosek zmiany
    2.3. Opiniowana (Menedżar Zmiany -opiniuje wniosek)
 3. Powołanie Zespołu Roboczego
 4. Finalna akceptacja Menedżera Zmiany
 5. Realizacja zmiany
    5.1. Sprawdzenie dostępności kopii bezpieczeństwa)
 6. Realizowana (następuje wykonanie kopii bezpieczeństwa) 
    6.1. Opracowanie scenariuszy testowych
    6.2. Wprowadzenie zmiany na środowisku deweloperskim
    6.3. wprowadzenie zmiany na środowisku testowym
 7. Testowana (utworzenie Dziennika testów) 
    7.1. Przeprowadzenie testów
    7.2. Akceptacja testów
 8. Wdrażana (ustalenie terminu wdrożenia) 
    8.1. Opiniowanie przez CAB) 
    8.2. Wdrożenie na środowisku produkcyjnym
    8.3. Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej
    8.4. Potwierdzenie wdrożenia produkcyjnego
9. Zrealiozwana lub Wycofana

Przebieg planowania zmiany

Wypełniając wniosek wybieramy  System, którego dotyczy zmiana i opisujemy zmianę, jej powód, oczekiwany rezultat zmiany oraz priorytet zmiany. C_BPM podpowiada nam systemy powiązane, a wnioskujący wybiera te, których zmiana będzie dotyczyła 

Na kolejnym etapie wniosek o zmianę jest uzupełniany o: kryteria odbioru usługi (SAC), ryzyko związane ze zmianą , wymagane zasoby, plan wycofania - wybór sposobu postępowania. Wybór istotności zmiany determinuje sposób jej wdrożenia. Zmiana Drobna będzie realizowana na środowisku z pominięciem etapu tworzenia kopii zapasowych oraz środowisk deweloperskiego oraz testowego. Zmiana Normalna oraz Znacząca będą realizowane pełnym przebiegiem procesu. 

Po zaopiniowaniu wniosku przez uczestników procesu, właścicieli systemów, których zmiana dotyczy i sytemów powiązanych, zmiana jest zatwierdzana i przekazywana do realizacji.

Powołanie zespołu roboczego konstytuuje projekt zmiany oraz jest pierwszym etapem jej realizacji.

Wdrażanie i testowanie

Równolegle do sprawdzenia dostępności lub wykonania kopii bezpieczeństwa  przebiega opracowanie scenariuszy testowych. Nastepnie zmiana wprowadzna jest na środowisku deweloperskim, a po skutecznym wprowadzeniu zmiany na środowisku testowym. Natsępnie realizowane sa testy. W sytemie tworzeny jest Dziennik Testów, który wspiera przeprowadzenie testów. Po pomyślnym przetestowaniu zmiany następuje ustalenie terminu wdrożenia zmiany produkcyjnie.  Rada ds. Zmiany (CAB), ostatecznie opiniuje wdrożenie zmiany.  
Po wdrożeniu produkcyjnym i odnotowaniu data wdrożenia zmiany - data faktycznego wdrożenia, zapisu przebiegu instalacji system wymusza wprowadznie dokumentacji powykonawczej.
W zależności od przebiegu procesu zmiany oraz jej istotności i efektó zmiana zostaje poddana ewaluacji. Jej celem jest ocena poprawności realizacji procesu wprowadzenia (i ewentualnego wycofania) zmiany. 

W przypadku niewłaściwej oceny zmiany system wspiera wycofanie zmiany, poprzez realizacje planu wycofania. 

Po pozytywnej ocenie zmiany, nastepuje zamknięcie procesu zarzadznia zmianą oraz poinformwanie wszystkich o zakończeniu i podsumowanie procesu. 

Zarządzaj, doskonal

Modułowa budowa C_BPM pozwala na czerpanie informacji o wymaganych zmianach z:
 - analizy zagrożeń, podatności oraz analizy ryzyka - C_BPM_RM,
 - audytu - C_BPM_AM,
 - incydentów - C_BPM_IM.
Pozwala również na wykorzystanie tej wiedzy do podniesienia bezpieczeństwa poprzez:
 - wdrażanie działań - C_BPM_CA,
 - typowanie obszarów audytu - C_BPM_AM.


Zapraszamy do kontaktu

Formularz kontaktowy znajduje się poniżej, a dane kontaktowe w sekcji: Kontakt 
Polityka prywatności i obowiązek informacyjny

Formularz kontaktowy

O nas | Formularz kontaktowy

(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Zadzwoń do nas:
Ryszard Kluska
Wiceprezes Zarządu
601 366 281
lub napisz:
ryszard.kluska@grupablue.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem